Akcije Doma zdravlja povodom Svetskog dana dijabetesa

Popunite upitnik i sami procenite lični rizik za tip 2 dijabetesa

949

Svetski dan dijabetesa, 14. novembar 2017. godine

„Žene i dijabetes – Naše pravo za zdravu budućnost”

Svetski dan dijabetesa (World Diabetes Day) je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na
problem dijabetesa u svetu. Obeležava se svake godine 14. novembra, na rođendan Frederick Banting-a, koji je sa Charles Best-om doprineo otkriću insulina 1922.
godine. Logo Svetskog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne
dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa.

Ove godine Svetski dan dijabetesa obeležava se pod sloganom „Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost”. Kampanja je namenjena svim ženama u riziku da obole ili obolelim od dijabetesa. Promovisaće značaj pristupačne i jednake dostupnosti neophodnim lekovima, medicinskoj tehnologiji, edukaciji samokontole dijabetesa i informacijama potrebnim za postizanje optimalnog ishoda lečenja i unapređenje prevencije tipa 2 dijabetesa.

Ključne poruke kampanje

1. Ženama obolelim od dijabetesa treba omogućiti pristupačnu i jednaku dostupnost zdravstvenoj zaštiti i edukaciji radi boljeg upravljanja dijabetesom i unapređenja ishoda lečenja.

Trenutno preko 199 miliona žena živi sa dijabetesom. Procenjuje se da će do kraja 2040. godine broj obolelih žena porasti na 313 miliona. Dve od pet žena sa dijabetesom je u reproduktivnom dobu, odnosno preko 60miliona žena u svetu. Dijabetes je deveti vodeći uzrok umiranja žena u svetu, odgovoran za 2,1 miliona smrtnih slučajeva godišnje. Žene obolele od tipa 2 dijabetesa imaju približno 10 puta veću verovatnoću da obole od koronarne bolesti srca u odnosu žene koje nemaju dijabetes. Žene obolele od tipa 1 dijabetesa imaju veći rizik za rani spontani pobačaj ili rađanje deteta sa urođenim anomalijama.

Šta je potrebno uraditi?

Zdravstveni sistemi moraju posvetiti adekvatnu pažnju specifičnim potrebama i
prioritetima žena. Ženama obolelim od dijabetesa treba obezbediti :

 • dostupnost neophodnih lekova i medicinske tehnologije, edukacije za samokontolu
  dijabetesa i informacija potrebnih za postizanje optimalnog ishoda lečenja.
 • dostupnost savetovališta za planiranje porodice kako bi se smanjio rizik tokom
  trudnoće.
 • ženama i devojkama treba obezbediti veću pristupačnost fizičke aktivnosti.

2. Trudnicama je potrebna bolja dostupnost ranom otkrivanju dijabetesa, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom vaspitanju, kako bi se ostvarili pozitivni zdravstveni ishodi za majku i dete.

Svako 7. novorođenče je izloženo gestacijskom dijabetesu. Prema proceni Međunarodne dijabetes federacije (International Diabetes Federation – IDF), 2015. godine je 20,9 miliona ili 16,2% porodilja imalo neku vrstu hiperglikemije u trudnoći. Približno polovina žena sa gestacijskim dijabetesom će u roku od pet do deset godina nakon porođaja dobiti tip 2 dijabetesa. Polovina svih slučajeva hiperglikemija u trudnoći javlja se kod žena mlađih od 30 godina. Ogromna većina slučajeva hiperglikemija u trudnoći se nalazi u zemljama sa niskim i srednjim prihodom, gde je dostupnost zdravstvene zaštite žena uglavnom ograničena.

Šta je potrebno uraditi?

 • Strategije za prevenciju tipa 2 dijabetesa treba da se fokusiraju na zdravlje
  majki, ishranu i druge zdrave stilove života pre i tokom trudnoće, kao i na
  ishranu odojčeta i malog deteta.
 • Antenatalna zaštita tokom trudnoće se mora optimizovati za promociju zdravlja
  kod mladih žena, kao i za rano otkrivanje dijabetesa i gestacijskog dijabetesa.
 • Da bi se obezbedilo rano otkrivanje dijabetesa, bolja zdravstvena zaštita žena i
  smanjila maternalna smrtnost, neophodno je na primarnom nivou zdravstvene
  zaštite integrisati skrining dijabetesa i gestacijskog dijabetesa u preventivne
  zdravstvene usluge žena.

3. Žene i devojke su ključni akteri usvajanja zdravog načina života i unapređenja
zdravlja za dobrobit budućih generacija.

Do 70% slučajeva tipa 2 dijabetesa se može prevenirati usvajanjem zdravog načina života. Među odraslim osobama 70% prevremenih smrti je uglavnom posledica navika stečenih tokom adolescencije. Majke imaju veliki uticaj na dugoročno zdravstveno stanje svoje dece. Istraživanje je pokazalo da kada majke imaju veću mogućnost raspolaganja kućnim budžetom, one više izdvajaju za hranu, zdravlje i obrazovanje dece. Žene su stub porodičnih navika u ishrani i stilu života, zbog čega imaju veliki potencijal za prenošenje prevencije izvan porodičnog okruženja.

 Šta je potrebno uraditi?

Ženama i devojkama treba omogućiti laku i jednaku dostupnost znanju i resursima u
cilju unapređenja njihovog zdravlja, zdravlja njihovih porodica i prevencije tipa 2
dijabetesa. Promocija fizičke aktivnosti kod adolescentkinja, mora bitiprioritet u
prevenciji dijabetesa, posebno u zemljama u razvoju.


Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović” Bačka Palanka pridružiće se akciji
obeležavanja Svetskog dana dijabetesa 14.11.2017.

U službi Opšte medicine biće organizovana besplatna kontrola ŠUK-a, testiranje na rizik od pojave dijabetesa, kao i savetovanje o pravilnoj ishrani.

Tokom nedelje ova akcija sprovodiće se i u ostalim ambulantama, u svim naseljenim mestima opštine Bačka Palanka.

U subotu pre podne 18.11.2017.g. ispred Centra za hemodijalizu, Opštinsko društvo za borbu protiv šećerne bolesti u saradnji sa Domom zdravlja Bačka Palanka, organizovaće akciju besplatne kontrole šećera u krvi za naše građane.

Upitnik procene rizika za tip 2 dijabetesa

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here