Prosečne plate u opštini Bačka Palanka: Koliko se zarađivalo u junu?

Podaci Republičkog zavoda za statistiku

1763

Prosečna zarada u Srbiji obračunata za jun 2021. godine iznosila je 89.793 dinara (bruto), dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 65.070 dinara.


U opštini Bačka Palanka bruto zarada obračunata za jun tekuće godine iznosila je 80.955 dinara, tj. neto 58.567 dinara.

U opštini Bački Petrovac plate zarada sa porezima i doprinosima za mesec jun je bila 71.909 dinara, što iznosi 52.156 bez poreza i doprinosa.

Kada je u pitanju opština Bač, njihova mesečna plata u junu 2021. bila je 49.186 dinara neto, dok je sa porezima i doprinosima iznosila 67.866, stoji u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku.

U Vojvodini u junu najviše su zarađivali Novosađani sa 73.526 neto plate, tj. 101.390 bruto.

Medijalna neto zarada za jun 2021. godine iznosila je 49.999 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Obuhvat

Obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji su Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Obuhvaćene su sve kategorije zaposlenih za koje su poslodavci, tj. poslovni subjekti, Poreskoj upravi dostavili elektronski popunjen obrazac poreske prijave PPP-PD sa obračunatim zaradama.

Statistika ne obuhvata naknade po osnovu ugovora o delu i sve naknade za koje se ne plaćaju porezi i doprinosi.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here