Rad na pripremi Lokalnog akcionog plana za inkluziju Roma

474

U ponedeljak, 25. januara u maloj sali Opštine Bačka Palanka, održan je operativni sastanak članova radne grupe sa stručnim saradnikom, koji pripremaju novi Lokalni akcioni plan (LAP) za inkluziju Roma za period 2021-2024. u okviru projekta „EU podrška unapređenju uslova života Roma“.


Opština Bačka Palanka nastavlja sa aktivnostima, koje se odnose na unapređenje položaja Romkinja i Roma. Mobilni tim je, radeći direktno sa romskom zajednicom, do sada prikupio različite podatke koji se odnose na potrebe romske populacije u Bačkoj Palanci, a jedino na osnovu ovako prikupljenih podataka mogu nastati planovi koji nude adekvatna i izvodiva rešenja, prilagođena potrebama same romske zajednice.

Novim lokalnim akcionim planom biće obuhvaćeni različiti izazovi sa kojima se suočavaju pripadnici romske zajednice, i sadržaće skup mera i aktivnosti, koji treba da dovedu do unapređenja ostvarivanja prava i povećanja socijalne uključenosti Romkinja i Roma. Definisanjem mera LAP-a, lokalna samouprava će nastojati da unapredi položaj Romkinja i Roma u oblasti stanovanja, zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja.

 

Bačka Palanka u procesu izrade LAP-a dobija podršku u okviru projekta „EU podrška unapređenju uslova života Roma“, čija je vrednost 2.681.290 evra. Projekat finansira Evropska unija, kofinansira Vlada Republike Srbije, a ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije Romkinja i Roma kroz dalje ulaganje u održive oblike stanovanja, veću dostupnost obrazovnog sistema romskoj deci i jačanje nacionalnih mehanizama inkluzije Romkinja i Roma na lokalnom nivou.

Korisnici projekta su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, lokalne samouprave i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. Telo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje projekata iz sredstava EU.

Rad na pripremi ovog strateškog dokumenta biće intenzivno nastavljen u narednom periodu, a njegova finalizacija očekuje se krajem februara.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here