Zaposleni ste i idete na godišnji odmor. Koja su vaša prava?

1044

Leto je i sezona godišnjih odmora. Možda ste jedva dočekali da sa društvom negde otputujete ili da provedete odmor sa porodicom. Kome je sad do propisa?


Uvek je dobro poznavati svoja prava. Svi znamo da mnoge firme baš ne poštuju zakon. Neki se poslodavci oslanjaju na to da zaposleni ne poznaju dovoljno svoja prava.

Ipak da se ne bi poslodavci predstavljali uvek kao loši momci, pođimo od pretpostavke da vaša firma poštuje zakon.

Pravo na godišnji odmor je jedno od osnovnih prava iz radnog odnosa.

Kad stičem pravo na godišnji odmor?

Recimo da ste u novoj firmi počeli da radite pre dva meseca. Da li imate pravo na godišnji odmor?

Zakon kaže: Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

Trajanje godišnjeg odmora

Zaposlenom za svaku kalendarsku godinu pripada 20 radnih dana godišnjeg.

To je zakonski minimum koji može da se uvećava na osnovu više kriterijuma: stručne spreme, uslova rada, radnog iskustva i doprinosa na radu.

Šta je srazmerni godišnji?

Zaposlenom koji zasniva radni odnos u kalendarskoj godini i zaposlenom kojem prestaje radni odnos u kalendarskoj godini pripada srazmerni godišnji.To znači da im pripada dvanaestina od ukupnog godišnjeg za svaki mesec rada.

Uzmimo primer zaposlenog koji se zaposlio 1. aprila 2021. godine na određeno vreme u trajanju od tri meseca, do 30. juna 2021. godine.

Ukupan godišnji odmor u firmi je 20 dana.

Prvo će se uzeti ukupna dužina godišnjeg odmora pa će se taj broj podeliti sa dvanaest. Dobijeni broj se pomnoži sa brojem meseci koje je zaposleni proveo na radu. Zaposleni ima pravo na godišnji u trajanju 5 radnih dana.

20:12 x 3 meseca = 5 radnih dana godišnjeg odmora

Koliko para dobijam dok sam na godišnjem?

Dok ste na godišnjem primate naknadu zarade u visini prosečne zarade koju ste primali u prethodnih 12 meseci.

U obračun prosečne zarade za tih 12 meseci ulaze primanja koja imaju karakter zarade: isplaćena zarada, prekovremeni rad, bonusi i stimulacije, naknada za topli obrok i dr.

U obračun ne ulazi isplaćena naknada za vreme provedeno na bolovanju, naknada za prevoz i dr.

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg

Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji, niti mu se može uskratiti pravo na godišnji ili zameniti novčanom naknadom.

Izuzetak je situacija kada prestaje radni odnos – ako zaposlenom prestane radni odnos a nije iskoristio godišnji odmor, poslodavac ima obavezu da mu isplati novčanu naknadu i to u visini prosečne zarade zaposlenog u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Do kada se može iskoristiti godišnji odmor?

Godišnji odmor može da se koristiti jednokratno u celini, ili u delovima. Ako zaposleni koristi godišnji u delovima, prvi deo treba da iskoristi u trajanju od najmanje 2 radne nedelje u toku kalendarske godine za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine.

Dobro je napomenuti da je ove godine donet zaključak kojim vlada preporučuje svim poslodavcima u Srbiji da omoguće da se preostali godišnji odmor za 2019. godinu iskoristi do 30. juna 2021. godine, i to onim zaposlenima koji nisu nisu iskoristili godišnji na vreme zbog situacije sa korona virusom. Isto tako zaposleni koji iz istih razloga ne iskoriste godišnji za 2020. godinu mogu to učiniti do kraja juna 2022. godine.

To su tri kategorije zaposlenih:
– oni koji nisu mogli da iskoriste godišnji odmor zato što su morali da rade;
– oni koji su bili na bolovanju zbog bolesti kovid-19;
– oni koji su bili u izolaciji.

Ovo je preporuka koja nema obavezujući karakter za poslodavce, ali ako treba proverite u kadrovskoj službi vaše firme imate li ovo pravo.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here