Po rebalansu skoro dve milijarde u palanačkom budžetu

0
2393
Trenutni radovi na renoviranju zgrade Muzeja grada

BAČKA PALANKA: Čini se da ovog leta nema odmora za odbornike lokalnog parlamenta u Bačkoj Palanci, a predsednik Skupštine Mita Lačanski zakazao je 24. sednicu Skupštine opštine za utorak, 24. jul sa trinaest tačaka dnevnog reda, od kojih je svakako najznačajnije donošenje Odluke o rebalansu budžeta opštine za 2018. godinu.

Odeljenje za finansije i budžet pripremilo je rebalans, konstatujući da je odluka o budžetu doneta 20. decembra prošle godine i da su planirana sredstva tada iznosila 1,65 milijardu dinara, a sad se predlaže da godišnji budžetski okvir iznosi 1,92 milijardu dinara.

[wonderplugin_slider id=26]

 

– Na osnovu izrađenog Izveštaja o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine, analizom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda, iskazanim potrebama korisnika i odobrenih sredstava od viših nivoa vlasti stekli su se uslovi za izmenu strukture prihoda i rashoda za ovu godinu – saopštili su, pored ostalog, predlagači rebalansa.

– Utvrđen finansijski rezultat po završnom rečunu budžeta za 2016. godinu u iznosu od 310,8 miliona dinara (preneta, a neutrošena sredstva iz prethodnih godina) sastavni je deo Odluke o rebalansu budžeta za 2018. godinu. Izvorni i ustupljeni prihodi budžeta iznose 1,46 milijardu, a transferi od viših nivoa vlasti 148 miliona dinara.

Stanovnicima Bačke Palanke i 13 pripadajućih sela posebno je interesantno šta će se ovde graditi ove ali i narednih godina. Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika za ovu, narednu i 2020. godinu iskazani su u pregledu kao kapitalni projekti, a ima ih 30-tak.

Među krupnije spada i rekonstrukcija zgrade vrtića u Silbašu što treba da košta 25,8 miliona dinara. Rekonstrukcija i sanacija zgrade Kulturnog centra – Muzeja u Bačkoj Palanci sa izgradnjom atmosferske kanalizacije u prvoj fazi koštaće skoro 41 milion, od čega donacija sa višeg nivoa vlasti iznosi 32,6, a opština učestvuje sa 8,3 miliona dinara. U drugoj fazi, a završetak ovog finansijskog projekta predviđen je za ovu godinu, opštinsku kasu koštaće skoro 18 miliona. Rekonstrukcija dela opštinskog puta L-2 od Mladenova do granice sa opštinom Bač košta 85,5 miliona dinara. Izgradnja novog bunara na izvorištu „Ristić put“ i povezivanje sa fabrikom vode u Palanci opštinu će koštati preko 4,6, a donacija iznosi skoro 8,7 miliona dinara. Izgradnja novog bunara u Pivnicama počela je prošle godine, a treba da bude završena ove. Za ovu investiciju donacija sa višeg nivoa vlasti iznosi skoro 10,7 miliona, a lokalnu samoupravu košta preko 5,5 miliona dinara. Za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u industrijskoj zoni u Bačkoj Palanci lokalna samouprava platiće 11 miliona dinara.

Od kapitalnih investicija interesantan je i projekat saobraćajnih i slobodnih površina sa pratećim objektima u zoni buduće regatne staze u priobalju Palanke, a za to je predviđeno 10 miliona dinara. Drugi važan posao koštaće 12,8 miliona dinara, a reč je o izradi Glavnog projekta revitalizacije Cvrcine bare i privođenje nameni regatne staze sa izgradnjom pratećih sadržaja i objekata.

Sportska hala u Despotovu

Završetak bazenskog kompleksa koji je davno počet, koštaće preko 64,5 miliona dinara. Donacija sa višeg nivoa vlasti iznosi 32,3, a opština obezbeđuje 32,2 miliona dinara. Nabavka refelektora, odnosno druga faza opremanja Gradskog fudbalskog stadiona, iznosi 10 miliona, koliko i izgradnja sportske hale u Despotovu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here