Detaljno uputstvo: kako do vaučera za odmor u Srbiji?

1353
Image by Sonja Sonja from Pixabay

Prijave građana za korišćenje vaučera za godišnji odmor u Srbiji, moguće je podneti od srede 13. maja 2020. godine na šalterima JP Pošta Srbije u celoj zemlji.

Građanima Srbije na raspolaganju je 400.000 novih vaučera, koje je moguće iskoristiti do 20. novembra ove godine.

Vrednost vaučera je 5.000 dinara.

Prvi korak za dobijenje vaučera jeste poseta sajtu Ministastva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Rezervacija smeštaja

Zatim sa Liste ugostitelja, odabrete smeštaj koji Vam najviše odgovara.

Kontaktirate izabranog ugostitelja sa spiska, kako bi se dogovorili oko termina odmora. Ugostitelj Vam nakon dogovora šalje rezervaciju putem e-maila ili pošte.

Ko ima pravo na vaučer?

  • penzioneri,
  • nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje,
  • korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica,
  • radno angažovani sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno.
  • ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno,
  • korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu,
  • nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i
  • studenti.

Potrebna dokumentacija

Pored rezervacije smeštaja, potrebno je popuniti Obrazac prijave za vaučere i priložiti fotokopiju lične karte ili pasoša.

Potrebno je dostaviti i dokaz da pripadate jednoj od navedenih kategorija.

Zaposleni sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno, moraju da dostave popunjen obrazac potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi.

Studenti su u obavezi da prilikom podnošenja prijave za dodelu vaučera, prilože original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu, kao i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima.

Nezaposleni moraju svoj status da dokažu potvrdom izdatom od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

Korisnici prava na penziju stavljaju na uvid fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju. Izuzetno, korisnik prava na penziju iz inostranstva podnosi originalni dokument koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a kojim se potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.

Prijava na šalterima Pošte Srbije

Prijave se podnese na šalterima Pošte Srbije.

Građanima koji dobiju pravo na vaučer, Ministarstvo će preko Pošte dostaviti vaučer na kućnu adresu.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava vršiće se na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Pošte Srbije.


Možda će Vas zanimati:

Evo kada će građani dobiti 100 evra za koje su se prijavili

Najstariji direktor u Srbiji: Iako ima 91 godinu nije stavio tačku na mandat

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here