Saopštenje Eparhije bačke povodom sprečavanja virusa COVID-19

1893

U cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, obaveštavamo naše sveštenike i verni narod o sledećem:

  1. Pozivamo sve vernike, naročito one starije od 65 godina, da u potpunosti poštuju mere koje je donela Vlada Republike Srbije, uključujući i dolazak u hramove na sveta bogosluženja. Kad neko od njih želi da se pričesti, dovoljno je da se javi svome nadležnom parohu, koji će doći u dom vernika i obaviti svetu Tajnu pričešća.

2. Svete hramove treba celodnevno provetravati i dezinfikovati (osobito celivajuće ikone, stolove, pevnice, podove i slično), a potom ih kropiti osvećenom vodom i kaditi. Hram treba da bude otvoren celog dana, do završetka večernjeg bogosluženja, da bi verni mogli da u manjim grupama ulaze i uznose Bogu svoje molitve.

3. Po mogućnostima parohijskih hramova, naročito u gradskim sredinama, sveta Liturgija se može vršiti u porti hrama, uz korišćenje spoljašnjeg ozvučenja gde ono postoji, a verni mogu pristupati svetom Pričešću u hramu ili u porti, u redovima, sa obaveznim razmakom od bar jednog metra između samih vernika.

4. Vernima posebno naglašavamo da je sveto Pričešće ostvarenje iste one zajednice sa Gospodom koja nas u punoći čeka u Carstvu nebeskom i da je Hristos zaista istinski i konačni Lekar duša i tela naših, te da Telo i Krv Gospodnja nikako ne mogu biti uzrok bilo kakve bolesti niti prenosilac zaraze, ali i da sveto Pričešće, istovremeno, ne predstavlja magijsku zaštitu od virusâ i zaraznih bolesti koji nam prete sa drugih strana, ─ izvan svetog Putira, ─ prilikom dolaska u crkvu, ili povratka svojim domovima, ili boravka u zaraženim sredinama. Zato je neophodno da praktikujemo sve mere zaštite koje je država propisala. Ko god se neodgovorno ponaša u datim okolnostima zapravo kuša Gospoda Boga svoga, a neretko i sablažnjava braću i sestre svoje.

5. Blagorazumno je da aktuelno osvećenje domova povodom predstojećeg praznika Pashe („vaskršnje vodice“) bude odloženo zbog rizika po zdravlje vernikâ, ali i sveštenoslužiteljâ, pre dolaska ili po odlasku sveštenika, te preporučujemo da verni bogojavljenskom vodom pokrope svoje domove i da ih okade tamjanom, umnožavajući svoje lične molitve Bogu za skoro okončanje ovog iskušenja, za pomoć lekarima, vojnicima i svima koji su u službi opšteg dobra. Ukoliko neko od vernika nema u kući bogojavljensku vodu ili tamjan, dovoljno je da se telefonom javi svom svešteniku, koji će mu ih na adekvatan način dostaviti. Sveta Tajna ispovesti, a po potrebi i Pričešća, može se obavljati čitavog dana, pre vremena zabrane kretanja, u dogovoru sa sveštenicima, u hramu ili domu. Druga činodejstva treba obavljati uz blagorazumni dogovor sa parohijanima i u skladu sa naredbama državnih vlasti.

6. Pozivamo sve vernike da se telefonskim putem jave svojim sveštenicima radi saveta i duhovnog ukrepljenja, kao i za pomoć svima onima koji su sami i nisu u mogućnosti da se u ovim teškim danima staraju o sebi i svojim osnovnim potrebama. Eparhija bačka će preko svojih crkvenih opština i parohija, Katihetskog odbora i dobrotvorne službe Platon Atanacković, uz saglasnost opštinskih kriznih štabova, ukazati pomoć svima kojima je ona potrebna. Parohijani se mogu javiti svojim parohijskim sveštenicima, kao i na broj telefona eparhijske dobrotvorne službe Platon Atancković 064/800 27 64 i dežurni telefon broj 021/402 403. Broj telefona Crvenog krsta Novi Sad je 021/6622 755 i 021/523 940.

7. U toku svakog bogosluženja dodati u suguboj jekteniji sledeću prozbu:
Još se molimo Ocu našem nebeskom, Lekaru duša i tela naših, Koji je poslao Jedinorodnoga Sina Svoga, Gospoda našega Isusa Hrista, Koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, da pokaže i na nama milost Svoju preizobilnu, da zaustavi opaku zarazu, zdrave da sačuva u zdravlju, obolele da isceli, one koji ih leče i one koji i obolelima i zdravima pomažu da blagoslovi i ukrepi, a svima nama da oprosti grehe i dometne nam vere, nade i ljubavi. Recimo svi: usliši nas, Gospode, i milostivo pomiluj!

Posle zaamvone molitve čitati sledeću molitvu:

Đakon:
Gospodu se pomolimo!

Episkop ili prezviter:
Gospode Bože naš, Ti si bogat milosrđem i premudrim Promislom Svojim upravljaš životom našim; Ti Sâm, Čovekoljupče, usliši molitve naše, primi pokajanje naše za grehe, smiluj se na nas kao što si se smilovao na Narod Svoj u dane cara Davida i zaustavi širenje zaraze novojavljenom opakom bolešću. Lekaru duša i tela naših, podari isceljenje i oporavak obolelima, a zdrave sačuvaj od ove i svake druge bolesti, da bismo svi jednim ustima i jednim srcem hvalili, slavili i blagosiljali prečasno i veličanstveno ime Tvoje. Blagoslovi, Gospode Sveblagi, i blagodaću Svojom zaštiti i ukrepi sluge i sluškinje Tvoje koje se sa ljubavlju samopregorno staraju za isceljenje i oporavak braće svoje i sestara svojih u bolnicama ili u domovima njihovim. Ukloni bolesti i patnje među ljudima i nauči nas da cenimo život i zdravlje kao darove ljubavi Tvoje. U svakoj tuzi i nevolji našoj Ti nam budi uteha, nada, oslonac, ukrepljenje i isceljenje. Daruj nam, Gospode Bože naš, mir Svoj i ispuni srca naša čvrstom verom u Tebe, nadom u dobrotu i zaštitu Tvoju i ljubavlju prema Tebi. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Svojom i molitvama Presvete Bogorodice, svetih anđela Tvojih i svih svetih koji Ti od pamtiveka ugodiše.
Jer si Ti dobri i čovekoljubivi Bog naš, Bog Koji nas miluje i spasava, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Narod: Amin.

Neka Gospod po Svom izobilnom milosrđu podari što skorije izbavljenje od iskušenja i isceljenje i utehu svima ljudima!

Sa blagoslovom

Episkop bački
Irinej

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here