Proširen broj primljene dece u vrtiću u Karađorđevu

Na današnjoj sednici Opštinskog veća utvrđena je i ekonomska cena boravka dece u PU "Mladost"

845

BAČKA PALANKA: Na današnjoj sednci Opštinskog veća članovi veća, između ostalog doneli su Rešenje o formiranju mešovite vaspitne grupe sa do 20% većim brojem dece za upis u radnoj 2020/2021. godini u izdvojenom odeljenju OŠ „Branko Ćopić“ u Karađorđevu.


„S obzirom na činjenicu da ne postoji mogućnost da se izgrađenim kapacitetima obuhvate sva deca prema iskazanim potrebama roditelja i ne postoje uslovi za proširenje mreže objekata i drugih prostora za rad sa decom, dana 04.09. OŠ „Branko Ćopić“ iz Mladenova dostavila je molbu za proširenje kapaciteta upisane dece u vrtić u Karađorđevu, kojom traži odobrenje za formiranje mešovite vaspitne grupe do 20% većeg broja dece u radnoj 2020/2021. godini“, istakao je izvestilac po ovoj tački Đorđe Šerbedžija, direktor OŠ „Branko Ćopić“ iz Mladenova.

Predsednik opštine Bačka Palanka, Branislav Šušnica rekao je da je lokalna samouprava iskoristila zakonsku mogućnost – prijem do 20% više dece.

 

„Vrtić u Karađorđevu pod upravom je OŠ „Branko Ćopić“ iz Mladenova. U razgovoru sa roditeljima obećali smo im da ćemo sledeće godine pokušati da sve vrtiće koji nisu u mreži PU „Mladost“ u našoj opštini, da ih istoj pripojimo, kako bi ove probleme mogli lakše rešavati jer njima je resor Ministarstvo prosvete i mi tu ne možemo da se mešamo. Ono što smo zakonski mogli trenutno, uradili smo, a nadam se da će od sledeće godine svi biti pod upravom PU „Mladost“ iz Bačke Palanke“, rekao je Šušnica.

Utvrđena cena boravka u PU „Mladost“

Na današnjoj sednici doneto je i Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene boravka dece predškolskog uzrasta u PU „Mladost“ za radnu 2020/2021.

Utvrđena ekonomska cena je 24.800, a i ove godine, osnivač, tačnije Opština Bačka Palanka plaća 80% tog iznosa, tako da za roditelje, celodnevni boravak u vrtiću za jedan mesec izađe 4.960 dinara. Kada je u pitanju poludnevni boravak od četiri sata, učešće roditelja je 2480 dinara mesečno.

„Kao i prethodnih godina, cena vrtića se nije menjala. Opština Bačka Palanka subvencioniše 80% od ekonomske cene, ali možemo reći da su ta sredstva i veća jer lokalna samouprava subvencioniše 100% za treće i četvrto dete, za samohrane roditelje i pojedine socijalno ugrožene kategorije stanovništva“, rekao je predsednik Opštine Bačka Palanka, Branislav Šušnica.


Pogledaj: Podneta inicijativa za finansijsku podršku porodicama sa decom upisanom u privatne vrtiće

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here