Нова правила за плаћање годишњег пореза на доходак грађана

Измене за млађе од 40 година

451

Крајем прошле године усвојене су измене Закона о порезу на доходак грађана. Између осталих, значајна измена односи се на годишњи порез на доходак грађана за млађе од 40 година.


За старије од 40 година нема промена у вези са утврђивањем годишњег пореза на доходак грађана у односу на претходне године. За њих важи све исто као и до сада.

Порески саветници наглашавају да за све особе које имају до 40 година живота важи лимит за годишњи порез на доходак грађана у висини од три просечне годишње зараде. Плус, нето приход се умањује за додатне три просечне годишње зараде, пише Бизнис.рс.

„Тако у збиру ова лица не плаћају годишњи порез на доходак грађана на укупно шест просечних годишњих зарада. Право на умањење од укупно шест просечних зарада имају они који последњег дана календарске годне за коју се утврђује годишњи порез имају мање од навршених 40 година живота. За 2021. годину то су сви рођени од 1. јануара 1982. године“, објашњава пореска саветница Гордана Аритоновић.

На примеру лимита за годишњи порез који је важио за 2020. годину, обрачун се врши на следећи начин:

Три просечне годишње зараде: 2.987.424 динара – лимит за годишњи порез за све.

За особе испод 40 година не плаћа се порез на шест просечних зарада, односно за 5.974.848 динара.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here