Ujed psa i naknada štete

Šta kada vas ujede pas?

2095

Bezbrižno šetate pokraj reke sa vašim prijateljem, lep je dan i komentarišete jučerašnji meč. U jednom momentu samo osetite intenzivan bol u predelu potkolenice. Šta se desilo? Upravo vas je ujeo pas i u pravnom smislu ste postali oštećeno lice sa određenim pravima.


U medicinskom smislu možda ćete morati zatražiti prvu pomoć i hitno posetiti lekara, posebno ako se (ne daj Bože) radi o težim povredama od ujeda.

Javljanje lekaru

Svejedno da li se radi o ozbiljnom ujedu pobesnele lutalice ili o bezazlenoj površinskoj rani, događaj ne bi trebalo shvatiti neozbiljno. Posle svakog ujeda psa bilo bi dobro obratiti se lekaru.

Lekar će obraditi ranu, razmotriti njenu dubinu i opasnost ujeda. Primiće se antibiotska zaštita i antitetanusna zaštita, kako bi se sprečila infekcija. Isto, lekar procenjuje da li je je potrebno da se primi vakcina protiv besnila.

Čiji je pas?

Kada se sve to utiša verovatno ćete pomisliti na vaše pravo na odštetu. Jer u momentu kada vas je pas ujeo postali ste oštećeno lice sa određenim pravima iz tog neprijatnog događaja.

Veliki je broj napuštenih pasa lutalica o kojima niko ne vodi računa. Isto, pas koji ima svoga vlasnika nije uvek bezopasan i mnogi psi šetaju bez povoca.

Potrebno je utvrditi da li je ujed psa lutalice ili pas ima vlasnika. Ovo je važno jer se na osnovu toga određuje čija je odgovornost za prouzrokovanu štetu.

Šteta može biti različita:

– materijalna šteta koja uključuje troškove lečenja i medicinskih usluga, oštećenja odeće i sl.
– nematerijalna šteta u vidu nadoknade za pretrpljeni strah, pretrpljen duševni bol, fizički bol i dr.

U slučaju ujeda psa koji ima vlasnika obraćate se vlasniku tog psa. Po opštim principima objektivne odgovornosti odgovornost za štetu snosi vlasnik psa.

Ako vas je ujeo pas lutalica obratićete se lokalnoj samoupravi, koja je odgovorna jer nije pre toga preduzela neophodne mere zbrinjavanja pasa lutalica, njihovo smeštanje u azile i sl. Odgovornost zajedno snose opštinska uprava na čijem području se dogodio ujed i javno komunalno preduzeće u opštini.

 

Kakva je procedura?

Postoje dve mogućnosti:

  1. pokretanje vansudskog postupka kod lokalne samouprave

2. obraćanje sudu tužbom za naknadu štete

U prvoj situaciji se podnosi odštetni zahtev određenoj službi pri lokalnoj samoupravi uz neophodnu dokumentaciju. Ovo je relativno jednostavan postupak koji ne iziskuje dodatne troškove. Ali dosuđeni iznosi umeju biti niski jer se isplaćuju iz budžeta opštine.

Ako se radi o ujedu vlasničkog psa, najbezbolnije bi bilo da se sklopi nagodba sa vlasnikom oko isplate određenog iznosa zbog prouzrokovane štete. Ako to nije moguće i ako se ukaže potreba da se obratite sudu, biće potrebni odgovarajući dokazi. Zato (ako je moguće) na vreme pomislite na svedoke, fotografije, i naravno sačuvajte medicinsku dokumentaciju.

Medicinska dokumentacija je vrlo važna i dobro je sačuvati svu dokumentaciju u toku celog postupka lečenja. Kada se lečenje privede kraju tada se podnosi zahtev za odštetu bi se se odredio stepen povrede, (što utiče na iznos naknade).

Bilo bi dobro da se pribave i ostali dokazi koji mogu biti korisni (da se fotografiše povreda, da se uzmu podaci od svedoka ako ih je bilo i dr.).

Poželjno je što pre fotografisati posledice ujeda (rana, otok i sl.) jer bi kasnije te rane mogle da nestanu ili da se smanje.

Takođe, dobro je pribaviti podatke o svedocima događaja (broj telefona, adresa) da bi kasnije po potrebi dali svoje izjave u postupku.

Isto, sud uglavnom, na predlog stranke, određuje veštaka u postupku. Specijalista neuropsihijatar daje nalaz i mišljenje vezano za pretrpljeni strah, traumu i psihički bol, a specjalista traumatolog vezano za nastale telesne povrede.

Pogledaj: Za odštete zbog ujeda pasa lutalica skoro 30 milona iz opštinskog budžeta (VIDEO)

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here