Vremeplov „Nedeljne novine“

Broj 21 od 23. maja 1965.

338
Foto: Pixabay

Opasnosti od poplave nema

… Iz Mađarske stižu vesti o opasnosti koju sa sobom nosi Dunav. Obilne prolećne kiše i topljenje snega na Alpima učinili su da da je Dunav poplavio mnoga sela u Mađarskoj. Na mnogim regionima i u našoj zemlji očekuje se njegovo izlivanje. Ekipe dežuraju već duže vremena. Za poslednjih nekoliko godina ovo je najveći vodostaj Dunava. U Vodnoj zajednici u Bačkoj Palanci rekli su nam da još nema opasnosti od poplava.

Očekuje se da će Dunav porasti 600 sm iznad nule, a za Bačku Palanku i okolinu kritično bi bilo tek na 700 sm.

U ovom kraju najveći vodstaj bio je još1962.godine, kada je Dunav dostigao 704 sm iznad nule.


U „Jedinstvu“ dobra kadrovska politika

Palanačko limarsko preduzeće „Jedinstvo“, poput mnogih drugih radnih organizacija koje imaju pred očima i svoje buduće interese, postavilo je kadrovsku politiku na zdrave osnove: ono svake godine prima učenike u privredi, koji izučavaju zanat uz majstora, temeljno i postepeno, navikavajući se u isto vreme naživot u radnom kolektivu i stičući ljubav prema svom kolektivu.

– Mi smo u principu odbacili metod osposobljavanja nekvalifikovanih radnika preko kurseva – rekao je Svetozar Jović, direktor „Jedinstva“. – Taj metod nije dao rezultate. Nekvalifikovani radnik može na kursu steći samo neka teorijska znanja, koja mu ne otkrivaju tajne zanata. Tako osposobljeni radnik nikad ne može biti majstor svoga posla. Zato smo se orijentisali na učenike u privredi. Sada ih imamo 35, a svake godine primamo 10 -15, jer računamo na to da izvestan broj radnika stalno odlazi u penziju…


Pobeđene podzemne vode

U prisustvu saveznog poslanika Mladena Čomića, poslanika Pokrajinske skupštine Radovana Isakova i većeg broja gostiju i stručnjaka u nedelju je nedaleko od Mladenova puštena u pogon nova crpna stanica.

Izgradnja nove crpne stanice, čiji je kapacitet 1500 litara vode u jednoj sekundi,zajedno sa mrežom odvodnih kanala u dužini preko 25 kilometara, trajala je dve godine. Za to vreme je pored prokopavanja kanalske mreže izgrađeno i 25 mostova i propusta…

… Izgradnja hidromelioracionog sistema kod Mladenova vršena je pod nadzorom stručnjaka iz reonskog pogona Direkcije za izgradnju hidrosistema Dunav – Tisa – Dunav iz BačkePalanke, a ukupni troškovi izgradnje iznose preko 180 miliona dinara.


Sve po starom

Snabdevanje Bačke Palanke voćem i povrćem i jeste problem, i nije. Problem je utoliko što nema ranog povrća, a i kada ga ima – skupo je. Sem toga niko u gradu nema jasnu predstavu o tome kolike su stvarne potrebe stanovništva u povrću, tačnije rečeno: koliko bi kakvog povrća trebalo nabaviti sa strane, ako ga je uopšte potrebno nabavljati, jer skoro svako domaćinstvo Bačke Palanke ima baštu, iz koje se snabdeva, a ponešto iznosi i na pijacu.

Razgovarali smo sa direktorom „Podunavlja“ Vladimirom Leškovim. On je izneo višegodišnje iskustvo ove radne organizacije:

– Tokom poslednjih desetak godina činili smo što smo mogli da bismo obezbedili snabdevanje stanovništva bar osnovnim namirnicima. Sačinili smo najpre spisak potreba prema broju radnika i službenika, al se on pokazao sasvim nerealan i dosad još nikako nismo uspeli da utvrdimo stvarne potrebe. Prošle godine bila su dovoljna dva vagona krompira, a ovog proleća već smo prodali sedam i još ćemo prodavati. I sa cenama smo uvek imali neprilika.

Pokušavali smo da ugovoramo sa privatnim proizvođačima. Dobijali smo povrće koje se po kvalitetu nije moglo meriti sa onim na pijaci.Žena koja prodaje na pijaci probere kod kuće. Ako se radi o krompiru on odvoji nasečeni za svinje, manji ostavi za ličnu potrošnju, a samo onaj najkrupniji iznosi na pijacu. Ako ga prodaje po istoj ceni – a prodaje ga – onda ni jedan kupac neće uzeti našu robu, i mi moramo da je bacimo. Tako smo se opekli nekoliko puta i ne možemo više preuzimati rizik…

 


Iz matičarskog zvanja

Dobili sina: Koviljka i Đuro Grković, Mirjana i Petar Pandurov, Dušanka i Milan Latinović.
Dobili kćer: Ljubinka i Svetislav Jeličin, Gospa i Svetislav Mirković, Elizaberta i Jozef Pap, Etelka i Dragutin Uhlarik, Vera i Miloš Familić.
Venčani: Milovan Ćupurdija i Milka Knežević, Maćaš Balaš i Eva Balog, Sava Mićić i Milka Knežević, Ratko Gruber i Vesna Bobić, Janoš Karas i Ana Asataloš, Milan Gluvić i Ana Gavrilov, Predrag Preradović i Ivana – Sofija Plemelj.
Umrli: Mirolav Imre, dete.


 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here