Koliko će roditelji u opštini Bačka Palanka plaćati vrtić ove godine?

Utvrđena cena boravka dece u PU „Mladost“

3975

BAČKA PALANKA: Na današnjoj sednici Opštinskog veća utvrđena je ekonomska cena boravka dece predškolskog uzrasta u PU „Mladost“ iz Bačke Palanke za radnu 2019./2020. godinu.


Budžetom lokalne samouprave predviđena su sredstva za ostvarivanje predškolskog vaspitanja  i obrazovanja – poludnevni i celodnevni boravak, ishrana nega i preventivna zaštita dece predškolskog uzrasta u visini do 80 posto od ekonomske cene po detetu.

[wonderplugin_slider id=10]

 

Na osnovu predloga koje je Odeljenje za društvene delatnosti dobilo od PU „Mladost“, doneta je odluka o visini ekonomske cene koja iznosi 24.800 dinara mesečno po detetu. Učešće korisnika usluga iznosi 20 posto odnosno 4960 dinara mesečno po detetu za celodnevni boravak.

Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti Opštine Bačka Palanka, Vera Žarković kaže da 80 posto troškova snosi lokalna samouprava, što je maksimalan iznos predviđen zakonom.

„Kada je u pitanju boravak dece u trajanju od 4 sata tj. poludnevni boravak, cena je 2480 dinara mesečno po detetu. Učešće roditelja ili zakonskog zastupnika deteta koje pohađa pripremni predškolski program u okviru PU „MLadost“, utvrđen je iznos od 4580 dinara mesečno, ali pošto je pripremni predškolski program po zakonu besplatan, roditelji plaćaju samo užinu po detetu u iznosu od 40 dinara po danu“, rekla je Vera Žarković.

Od obaveze plaćanja boravka dece u vrtiću izuzimaju se deca bez roditeljskog staranja, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, deca iz materijalno ugroženih porodica, a po opštinskoj odluci, porodice u kojima vrtić pohađa treće ili četvrto dete, takođe su oslobođene plaćanja.

[wonderplugin_slider id=174]

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here