U Centru za socijalni rad počeo sa radom Koordinator za romska pitanja

U Bačkoj Palanci

1136
Centar za socijalni rad Bačka Palanka

U skladu sa usvajenom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, u Centru za socijalni rad Bačka Palanka, od februara meseca ove godine počeo je sa radom Koordinator za romska pitanja.


Uvođenjem institucije koordinatora za romska pitanja, ostvaruje se direktna komunikacija sa romskom zajednicom i stvaraju se preduslovi za unapređivanje kvaliteta života Roma u lokalnoj zajednici.

Osnovni cilj je promovisanje poštovanja različitosti, pružanjem podrške Romima u ostvarivanju svojih prava. Zadaci koordinatora za romska pitanja su pomoć u pribavljanju i pripremi dokumentacije, pružanje informacija kome se treba obratiti za rešavanje konkretnog problema, pružanje stručne i tehničke pomoći.

[wonderplugin_slider id=67]

 

Kroz svoj rad, koordinator za romska pitanja u saradnji sa najodgovornijim društvenim subjektima i državnim organima, preventivno deluje na smanjenje socioekonomskih razlika, prevenciji diskriminacije i drugih problema za opšte dobro i u javnom interesu Roma i Romkinja.

Inkluzija Roma i Romkinja podrazumeva saradnju i učešće više institucija Centra za socijalni rad, obrazovno-vaspitnih ustanova, Gerentološkog centra, Opštine, Nacionalne službe za zapošljavanje, zdravstvene ustanove, Crvenog krsta, MUP-a i drugih.

U takvom strateškom multisektorskom procesu, koordinator za romska pitanja predstavlja jedan od mehanizama sprovođenja aktivne politike inkluzije romske zajednice.

Rad koordinatora za romska pitanja treba da bude usmeren na prioritetna pitanja u vezi sa potrebama romske zajednice, jer se jedino tako može steći poverenje kod korisnika.

[wonderplugin_slider id=26]

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here