Predlog za dodelu sredstava udruženjima u opštini Bački Petrovac

1187

BAČKI PETROVAC: Komisija za ocenjivanje programa udruženja Opštine Bački Petrovac je nakon razmatranja podnetih prijava na Javni poziv za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac, ocenila programe udruženja i utvrdila sledeće liste programa:

PROGRAMI U OBLASTI KULTURE
1 Pozorište Vladimir Hurban Vladimirov Bački Petrovac 360.000
2 Kulturno-umetničko društvo ,,Petrovska družina“ Bački Petrovac 340.000
3 Kulturno-umetničko društvo ,,Đura Jakšić“ Maglić 340.000
4 Kulturno-prosvetno društvo ,,Jednota“ 170.000
5 Kulturno-prosvetno društvo ,,Jednota“  170.000
6 Kulturno-umetnički centar ,,Zvolen“ Kulpin 160.000
7 „Udruženje petrovačkih likovnih umetnika“ 60.000
8 Društvo filatelista u Bačkom Petrovcu 40.000
9 Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji 10.000
10 Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji 10.000
11 Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji 10.000
12 Mesni odbor Petrovec Matice slovačke u Srbiji 10.000
13 Udruženje likovnih umetnika ,,Gložanska paleta“ 10.000
14 Udruženje ,,Maglićanska manufaktura“ 10.000
UKUPNO: 1.700.000
PROGRAMI HUMANITARNOG, PROSVETNOG, INVALIDNOG I VERSKOG KARAKTERA I OSTALI PROGRAMI
1 Udruženje osoba sa posebnim potrebama ZAGRLjAJ 135.000
2 Matica slovačka u Srbiji 100.000
3 Eparhija bačka Srpska Pravoslavna Crkvena opština kulpinska 100.000
4 Eparhija bačka Srpska Pravoslavna Crkvena opština bačkomaglićka 80.000
5 Slovački evangelistički a.v. crkveni hor u Bačkom Petrovcu 80.000
6 „Udruženje Petrovačkih žena” 70.000
7 Udruženje žena ,,Slovenka“ 70.000
8 ,,Udruženje žena Maglića“ 70.000
9 ,,Opštinsko udruženje penzionera Bački Petrovac“ 60.000
10 Klub polјoprivrednika Bački Petrovac 60.000
11 Opštinski vatrogasni savez Bački Petrovac 50.000
12 Dobrovolјno vatrogasno društvo Bački Petrovac 50.000
13 Dobrovolјno vatrogasno društvo Gložan 50.000
14 Lovačko udruženje ,,Petrovec“ Bački Petrovac 50.000
15 Lovačko društvo ,,Lesik“ Bački Petrovac 50.000
16 Lovačko društvo ,,GLOŽAN“ 50.000
17 Lovačko društvo ,,FAZAN“ Maglić 50.000
18 YMCA – SERBIA – Bački Petrovac 50.000
19 Radio klub ,,Petrovec“ Bački Petrovac 50.000
20 Udruženje Multiple skleroza Bačka Palanka (međuopštinsko udruženje) 50.000
21 DRUŠTVO DIJABETIČARA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 40.000
22 Ekološki pokret ,,Zeleni“ Opštine Bački Petrovac 40.000
23 Udruženje ekologa ,,EKOS“ Gložan 40.000
24 Udruženje žena Kulpina 40.000
25 Udruženje polјoprivrednika Kulpin 40.000
26 „Asocijacija biciklista Vihor MG“ 40.000
27 ,,Asocijacija slovačkih pedagoga“ 40.000
28 ,,Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine“ 40.000
29 Udruženje pčelara ,,PČELA“ Bački Petrovac 40.000
30 Savez invalida rada Vojvodine, Opštinska organizacija invalida rada Bački Petrovac 40.000
31 Mesna organizacija penzionera Bački Petrovac 40.000
32 Mesna organizacija penzionera Kulpin 40.000
33 Mesna organizacija penzionera i invalida rada, Gložan 40.000
34 Mesna organizacija penzionera Maglić 40.000
35 „Klub Kulpinčana“ 40.000
36 Udruženje robotičara M41+ 40.000
37 ,,Asocijacija slovačkih udruženja žena“ 30.000
38 „Omladinsko udruženje Aktivan Omladinac Maglić“ 30.000
39 „Udruženje odgajivača živine golubova, kunića i ptica Bački Petrovac“ 30.000
40 Kamerni hor ,,Musica viva“ 25.000
41 Kamerni hor ,,Musica viva“  25.000
42 Lovačko društvo ,,FAZAN“ Kulpin 25.000
43 Lovačko društvo ,,FAZAN“ Kulpin  25.000
44 Udruženje polјoprivrednika ,,Gložan“ 20.000
45 Udruženje polјoprivrednika ,,Gložan“  20.000
46 Matica slovačka u Srbiji – MOMS Kulpin 20.000
47 HRIŠĆANSKI REKREATIVNI CENTAR BETEL 20.000
48 Udruženje za promociju hrišćanskih vrednosti ,,MANNA“ 20.000
49 Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata – Novi Sad 15.000
50 „Vojvođanski motivi“ 10.000
51 Hristova crkva braće u Republici Srbiji – Bački Petrovac 10.000
52 UDRUŽENјE ŽENA VREDNE RUKE BAČKI PETROVAC 10.000
53 Matica slovačka u Srbiji – MOMS Gložan 0
54 „Petrovillage“ 0
55 Omladinsko udruženje ,,OMLADINA ZA BOLjI ŽIVOT“ Maglić 0
56 Udruženje građana Gastro Klub „Petrovec“ Bački Petrovac 0
57 Centar za unapređenje znanja BIS 0
58 ,,Kreativna ideja” 0
59 Udruženje građana ,,Radio Kulpin“ 0
60 Udruženje građana ribolovaca BISTRO 0
UKUPNO: 2.300.000

 

Program Sportskog udruženja „Lesik“ nije razmatran, zato što se isti ne odnosi na Javni poziv, odnosno Javni poziv se ne odnosi na programe u oblasti sporta.

Prilikom ocenjivanja prijavlјenih programa Komisija je uzimala u obzir kriterijume i merila u skladu sa odelјkom IV Javnog poziva, i vodila računa o raspoloživim sredstvima opredelјenim Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.

Ovaj Predlog će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

Učesnici Javnog poziva imaju pravo prigovora na ovaj Predlog u roku od 5 dana od njegovog objavlјivanja.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here