Rana intervencija – ključ uspeha

2108

Predstavi nam se, ko si, odaklesi, gde živiš?

– Zovem se Alenka Kamanj. Dolazim iz Pivnica, živim u Novom Sadu. Apsolvent sam Medicinskog fakulteta na katedri za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju.

Šta studiraš?

– Studiram specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, smer višestruka ometenost – invalidnost.

Zašto si upravo ovajsmer odabrala?

– Ovaj smer sam prvenstveno odabrala zbog altruizma. Oduvek sam bila privržena osobama, a pogotovo deci sa smetnjama u razvoju.

Reci nam, kao laicima, šta višestruka ometenost ustvari podrazumeva i kakve oblike poznajemo?

– Višestruka ometenost podrazumeva skup dve ili više smetnji kod jedne osobe. Ispoljava se u različitim oblicima. Svaka osoba sa višestrukom ometenošću je “priča za sebe”. Karakteristično za ove osobe je ponašanje u socijalnim kontaktima, percepcija okoline, odnos prema učenju i radu. Višestruka ometenost podrazumeva stanja kao što su autizam,
cerebralna paraliza, povrede mozga i slična stanja koje zadaju velike izazove prvenstveno porodici pa tako i učiteljima, defektolozima i ostalim stručnjacima u timu koji učestvuju u edukaciji i rehabilitaciji ovih osoba.

Kakve su najčešće predrasude kod dece, odraslih sa ovim problemom?

– Najčešće predrasude o ovim osobama ima okolina da su oni „neizlečivo zaraženi“ svojim problemom. Zbog toga ih ne prihvataju kao sebi ravne osobe koje bi učestvovale u društvenoj sredini. Kao na primer: odbijaju da ih prihvate u svoj krug prijatelja i uključe
u svakodnevne aktivnosti, aktivnosti igre i razonode gde bi ove osobe mogle da istaknu svoj potencijal.

Alenka Kamanj

Na koji način bi se te predrasude mogle rešiti? – tvoje mišljenje.

– Potrebno je podići svest o smetnjama i problemima, objasniti značaj prihvatanja i uključivanja ovih osoba u socijalnoj sredini.

Kako nastajevišestruka ometenost?

– Višestruka ometenost nastaje na dva načina. Može biti urođena i stečena. Urođena nastaje jošu toku trudnoće. Dete se rodi sa tim stanjem. A postoje i stečene, višestruke ometenosti koja su nastale kao posledice saobraćajnih nezgoda, padova, neuroloških
stanja.

Kako primetiti kod deteta višestruku ometenost?

– Ovo stanje se kod deteta prepoznaje po skupu netipičnih ponašanja: nerazvijenosti govora, nerazumevanja govora, odsustva kontakta očima, nemogućnosti samostalnog kretanja, ispadima u ponašanju kao što su agresivnost, hiperaktivnost, hiper ili hiposenzitivnost na određene zvukove iz okoline i slično.

Šta učiniti po otkrivanju, kome se obratiti?

– Ukoliko roditelji smatraju da kod njihovog deteta postoji određen problem, potrebno je obratiti se nadležnom pedijatru koji će predložiti procenu stanja od strane stručnih saradnika.

Šta bi poručila roditeljima ako nastanu ovakvi problemi u njihovoj porodici?

– Roditeljima bih poručila da se obrate stručnjacima iz ove oblasti bez ikakvih predrasuda, strahova i čekanja da ćenjihovo dete ili član porodice “prerasti” određeno stanje.

Poruka čitaocima

– Rana intervencija je ključ uspešnog savladavanja prepreka.

Nadamo se da smo barem malim delićem u saradnji sa Alenkom podigli svest o smetnjama i problemima i objasnili da osobe sa ovim problemom treba normalno uključiti u socijalnu sredinu i prihvatiti ih. Takođe hvala Alenki na stručnim odgovorima. Predrasude i tabu tebe moramo iz dana u dan razbijati pa tako će i naša sredina biti lepša, bolja, prijatnija.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here