Formula je volja! Udruženje gluvih i nagluvih Bačka Palanka

2974

U Srbiji ima preko 30 hiljada gluvih i nagluvih osoba dok ih u opštini Bačka Palanka ima preko 30. Iako je donet zakon koji bi trebalo da poboljša njihov položaj, ništa se nije radilo na njegovoj implementaciji.


Pre dve godine je osnovano Udruženje gluvih i nagluvih osoba iz Bačke Palanke koje broji oko tridesetak članova. Osnivač Udruženja je Bojana Vučić Stokić koja je ujedno i predsednik Udruženja. Bojana je njihov heroj koja im je posvetila svoj život i vreme kako bi im olakšala život.

Bojana sa roditeljima

Kako ona navodi, od malih nogu je počela da uči znakovni jezik zbog roditelja koji su gluvi kako bi mogla da nesmetano komunicira sa njima i pomogne im. Njihove muke su postale i njene i živela je delom tim životom. To ju je inspirisalo i motivisalo da pomaže i ostalima koji moraju da vode bitku sa ovakvom vrstom života.

„Rođena sam u Beogradu, trenutno živim u Bačkoj Palanci. Pretpostavila sam da i ovde ima gluvih i nagluvih i krenula sam da ih tražim po kućama i da se raspitujem. Okupila sam neki broj ljudi i zajedno smo tražili načine kako bi njima olakšali život. U ovom Udruženju sam volonterski i svim članovima pomažem da se suoče sa svojim svakodnevnim teškoćama u komunikaciji. Imamo članove iz opštine Bačka Palanka, Bača i Bačkog Petrovca, ali na žalost još uvek nemamo naše prostorije. Za sada se služimo prostorijama Mesne zajednice Dunav, i srećemo se uglavnom nedeljom. Naravno svi koji žele su dobrodošli“ – kaže Bojana.

Фотографија корисника Bojana Vučić Stokić
U organizaciji CTKU Abrašević, u okviru dečije nedelj, deca iz osnovne škole Sveti Sava iz Bačke Palanke upoznaju se sa srpskim znakovnim jezikom

„Kada odlaze u banku, poštu, bolnicu i Opštinu idem sa njima i pomažem im da se sporazumevaju“- ističe ona.

Zastupajući gluve osobe pred organima javne vlasti u svim segmentima na kojima se odlučuje o njihovim pravima i socijalnoj uključenosti, Bojana radi na podizanju nivoa svesti, otklanjanju svih oblika diskriminacije gluvih osoba i podsticanju primene domaćih i međunarodnih pravnih akata koja pitanja tretmana gluvih osoba vezuju za oblast ljudskih prava.

U organizaciji CTKU Abrašević, u okviru dečije nedelj, deca iz osnovne škole Sveti Sava iz Bačke Palanke upoznaju se sa srpskim znakovnim jezikom

„Znam kako je otežan život kada imaš problem u komunikaciji i kada imaš teškoću da se izraziš. Ceo život sam to prolazila sa svojim roditeljima. Zato sam odlučila da koliko god je u mojoj moći pomognem osobama koji imaju taj problem. Uvek sam i biću tu za njh kada im trebam“ – kaže naša sagovornica.


Komunikacija gluvih i nagluvih može biti verbalna (usmena i pisana) i neverbalna (koja obuhvata pre svega znakovni jezik, zatim upotrebu prstne azbuke-daktilologije, mimike i čitanja govora sa usana). Verbalna komunikacija predstavlja za gluve osobe veliku teškoću, jer zavisi od mnoštva faktora (poznavanje jezika, rečnika, gramatike i strukture rečenice). Oni imaju velikih teškoća u razumevanju pisane i usmene reči, dok međusobno komuniciraju koristeći znakovni jezik, kao svoj prvi i osnovni jezik.

Različit vid komunikacije, kao i problemi koji tokom nje nastaju, dovode do društvene izolovanosti, nesigurnosti i teškoća u sticanju znanja iz maternjeg jezika, a i svih drugih nastavnih oblasti.

Udruženje gluvih i nagluvih Bačka Palanka je humanitarna, neprofitna organizacija, osnovna pre dve godine. Cilj organizacije je da okuplja gluve osobe sa teritorije opštine Bačka Palanka radi njihovog svestranog uzdizanja i sprovođenja zajedničkih akcija s ciljem zaštite socijalnih, materijalnih i moralnih prava pred organima javne vlasti, kao i da koordinra aktivnosti usmerene ka prevazilaženju komunikativnih barijera koje nepovoljno utiču na socijalni i kulturni položaj gluvih.

Kontakt osoba: Bojana Vučić Stokić – 060 3412804 /email: vucicstokicbojana@gmail.com

Facebook stranica: Udruženje Gluvih-Nagluvih Bačka Palanka

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here