Opština Bačka Palanka bira novo preduzeće za distribuciju toplotne energije

DP "Novi Sad - Gas" više nema zakonski osnov za obavljanje ove delatnosti

2059
Foto: Canva

BAČKA PALANKA: Opština Bačka Palanka pokrenula je inicijativu za pokretanje projekta javno-privatnog partnerstva za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije, uz obaveznu rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja. 


Opštinsko veće na svojoj sednici održanoj u petak (02.07.) utvrdilo je predlog ovog projekta.

Naime, DP „Novi Sad – Gas“ Opštini Bačka Palanka uputilo je obaveštenje o nužnosti preuzimanja obaveze upravljanja sistemom daljinskog grejanja od strane Opštine usled nepostojanja zakonskog osnova za dalje obavljanje ove delatnosti od strane DP „Novi Sad – Gas“.

Sistem daljinskog grejanja u opštini Bačka Palanka čine objekti kotlarnica „Partizan“ u Bačkoj Palanci i „Mali Ritić“ u Čelarevu sa pripadajućom opremom. Pored kotlarnica, sistem daljinskog grejanja čine i mreže podzemnih toplodalekovoda u ova dva naselja. Preuzimanjem obaveze upravljanja sistemom daljinskog grejanja, Opština je preuzela odgovornost za ispravno funkcionisanje celokupnog sistema, a stanje u kojem se nalazi oprema u kotlarnici i toplovodna mreža zahteva hitno kapitalno ulaganje.

Uzimajući u obzir loše stanje, ali i oskudne materijalne i ljudske resusre koje ima na raspolaganju, te rizik upravljanja ovakvim sistemom, Skupština opštine Bačka Palanka je donela Odluku o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva za poveravanje obavljanja proizvodnje i distribucije toplotne energije uz obaveznu rekonstrukciju sistema daljinskog grejanja.

Članica Stručnog tima za sprovođenje postupka javno-privatnog partnerstva Vladislava Tomašek, na današnjoj sednici Opštinskog veća istakla je da je nakon današnjeg usvajanja predloga za javno-privatno partnerstvo sledeći korak upućivanje ovog projekta Komisiji za javno-privatno partnerstvo na davanje pozitivnog mišljenja nakon čega se upućuje Skupštini opštine Bačka Palanka na usvajanje.

Komentarišući činjenicu da grejna sezona počinje 15. oktobra te da su rokovi vrlo kratki s obzirom na ozbiljnost radova na koje bi se ugovorom obavezao budući privatni partner, Tomašek kaže da je „lokalna samouprava dala sve od sebe da se rokovi maksimalno ispoštuju i da grejnu sezonu dočekamo u toplim domovima“.

 

Privatni investitor, koji će biti izabran nakon raspisivanja javnog tendera, predloženim projektom obavezuje se da:

  • finansira implenentaciju mera unapređenja trenutnog stanja sistema daljinskog grejanja, u skladu sa daljim tehničkim specifikacijama iz ovog predloga kao i u skladu sa zahtevima iz buduće konkursne dokumentacije i JPP ugovora;
  • nakon implementacije mera, tokom trajanja JPP ugovora, održava novoinstalirani i rekonstruisani sistem za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u potpuno funkcionalnom stanju i
  • obavlja komunalnu delatnost i energetsku uslugu proizvodnje i distribucije potrebne količine toplotne energije za grejanje postojećih korisnika Toplane.

Projektom je predloženo da ugovor o javno-privatnom partnesrtvu između Opštine i privatne firme koja bude izabrana traje 20 godina.


Pogledaj: Oštetili DP „Novi Sad – Gas“ za osam miliona evra

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here