Koliko su zapravo perspektivna IT zanimanja u Srbiji?

105

IT zanimanja u Srbiji predstavljaju najperspektivniju granu srpske privrede. Naime, izvoz iz sektora informaciono komunikacionih tehnologija prethodne godine je iznosio 1.1 milijardu dolara. Iako je cifra impozantna, treba naglasiti da Srbija na globalnom tržištu čini tek pola procenta od svih svetskih IT usluga. U prevodu – prostora za rast ima.


Prema statističkim podacima, u Srbiji je 56.000 lica registrovano kao zaposleno u IT sektoru, a od toga se 25.000 bavi računarskim programiranjem. U ovu brojku ne ulaze lica koja su frilenseri i rade samostalno na platformama za samozapošljavanje. Danas, u Srbiji nedostaje oko 30.000 IT stručnjaka iz raznih oblasti. Godišnje se na IT profilima školuje od 1000 do 1500 učenika, što je nedovoljno.

Informacione tehnologije se izuzetno brzo razvijaju, a samim tim se otvara i veliki broj radnih mesta. Domaći IT stručnjaci su izuzetno traženi i u zemlji, i u inostranstvu, zbog kvalitetnih rešenja koja isporučuju. Izvozni rad se uglavnom zasniva na autsorsingu, odnosno radu po narudžbini poslodavca, dok se nešto manje traži proizvodnja sopstvenih softverskih proizvoda.

Poslovi u IT oblasti su perspektivni, dobro plaćeni i dinamični, a sudeći po informacijama koje navode domaći sajtovi za zapošljavanje broj objavljenih poslova daleko premašuje broj kandidata koji konkurišu. Ponuda poslova u IT sektoru je široka, a kandidati sa IT znanjem i veštinama se lakše zapošljavaju nego ostali, te imaju veće šanse za uspešnu i profitabilnu karijeru.

Najtraženiji stručnjaci iz IT sektora su elektrotehničar informacionih tehnologija, grafički dizajner, web developer, softver developer – programer, sistem administrator i drugi.

Programer i web developer

Internet je rastuća mašinerija koja svakoga dana zahteva nova idejna rešenja, poslovne mogućnosti i razonodu za svoje korisnike. Veliki broj poslovnih obrta svoja poslovanja zasniva na internetu, a web developeri su zaslužni da taj proces tehnički bude izvodljiv.

 

Web developeri kreiraju funkcionalne i estetski privlačne sajtove, koje povezuju sa bazama podataka, automatizuju objavljivanje sadržaja, kreiraju web servise i razne aplikacije. Vrše optimizovanje aplikacija, proveru sigurnosti i bezbednosti sajtova, servera i dr.

Zadatak programera je da koristeći programske jezike i algoritme kreiraju softvere – računarske programe. Kreiranje softvera je složen i komplikovan proces, zavisno od želje naručioca. Programer analizira naručeni projekat i pristupa kreiranju programskog koda, koji kad se unese u računar treba da pokrene program. Znanje programera u oblasti algoritama i programskih jezika mora da bude obimno i besprekorno. Iako je posao zahtevan za njim postoji izuzetna potražnja, a novčane nadoknade su uvek iznad proseka.

U programerskom svetu razlikujemo junior i senior programere, čija plata, zavisno od složenosti i obima posla, može varirati i u hiljadama evra.

Elektrotehničar informacionih tehnologija

Elektrotehničar informacionih tehnologija je obrazovni profil koji učenike obučava za izradu web, desktop i android aplikacija, za izradu i upravljanje bazama podataka, implementaciju i održavanje operativnih sistema. Obzirom da se tržište u IT svetu stalno menja i napreduje, elektrotehničar informacionih tehnologija mora da bude analitičan, fleksibilan, da teorijska znanja primenjuje u praksi, da neguje duh timskog igrača i rešava zadate probleme.

Tokom školovanja, koje traje četiri godine, polaznici ovog obrazovnog profila stiču znanja i veštine koje će im omogućiti lako zaposlenje po završetku školovanja. Akcenat je na usvajanju sledećih veština:

  • Karakteristike i funkcije hardvera računara.
  • Funkcije, instaliranje i konfiguracija operativnih sistema i softvera.
  • Tehnologija interneta.
  • Kreiranje funkcionalnih veb, desktop i android aplikacija.
  • Projektovanje informacionih sistema.
  • Kreiranje i održavanje baza podataka i održavanje elektronskog poslovanja.
  • Zaštita informacionih sistema različitim oblicima kriptovanja.
  • Izrada 2D igrica u „Unity“ programu.
  • Izrada i korišćenje tehničke dokumentacije.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja elektrotehničar informacionih tehnologija sa lakoćom može pronaći posao koji obuhvata instalacije i održavanje operativnih sistema, izradu aplikacija, kreiranje i razvijanje baza podataka, zaštitu podataka od krađe, održavanje i proveru sigurnosti IT sistema, izradu tehničke dokumentacije.

Obrazovanje za profil elektrotehničar informacionih tehnologija je široko i obimno, sa usklađenom teorijskom i praktičnom nastavom. Ponuda poslova za svršene učenike ovog obrazovnog profila je velika i dobro plaćena.

Grafički dizajner

Grafički dizajneri su neophodni u svim sferama Interneta. Grafički dizajn je proces vizualne komunikacije – prenošenja snažnih poruka koje ostavljaju utisak putem fotografije, tipografije ili ilustracije. Sav slikovni sadržaj koji je prisutan na Internetu kreiraju grafički dizajneri – magazine, sadržaje na web sajtovima, logotipe, brošure, reklame, menije itd.

Posao grafičkog dizajnera zahteva podjednaku uključenost u IT svet i svet marketinga, jer često vrše ispitivanje tržišta u potrazi za reakcijama korisnika. Kreacija grafičkog dizajnera treba da izazove reakciju, da se ureže u svest korisnika i da ga navede da preduzme korake u odnosu na plasirane proizvode ili usluge.

Grafički dizjaner mora posedovati znanja iz oblasti IT tehnologija, poznavanje ilustrativnih aplikacija, interaktivnih medija, kodiranje, brendiranje, prezentovanje. Mora biti kreativan i imati razvijene komunikacijske sposobnosti. Posao grafičkog dizajnera je kreativan, dinamičan i zanimljiv, a i za njim, kao i za profilima programer i elektrotehničar informacionih tehnologija, postoji stalna potražnja.

Developer mobilnih aplikacija

Svet kakav poznajemo nezamisliv je bez upotrebe mobilnih telefona, koje sve manje koristimo za pozive, a sve više za rad na raznim aplikacijama. Svakodnevno se pojavljuju nove aplikacije, a njihovi kreatori su u mogućnosti da zarade pravo bogatstvo.

Programeri mobilnih aplikacija mogu praviti aplikacije po narudžbini ili kreirati sopstvene aplikacije. Platforme na kojima rade su Ios (Apple), Android ili Windows. Svaki od ovih operativnih sistema se razlikuje i za rad na njemu je potrebno znati drugi programski jezik. Potražnja za mobilnim aplikacijama je izuzetna, a ovo zanimanje je perspektivno i pruža velike mogućnosti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here