Počinju prijave za upis dece u PU „Mladost“ u Bačkoj Palanci

Pogledajte šta je potrebno od dokumentacije i do kad je možete predati

865

BAČKA PALANKA: Predškolska ustanova „Mladost“ iz Bačke Palanke obaveštava roditelje da počinje prikupljanje upisne dokumentacije za sve one koji žele da konkurišu za mesto u vrtićima ove Ustanove u radnoj 2021/22 godini. 


Upisna dokumentacija može da se donese svakog radnog dana u centralnu zgradu PU „Mladost“ (Jugoslovenske armije broj 18) u kabinet za informatiku od 08:00 do 14:00 časova. Prikupljanje dokumentacije će trajati od 05.04. do 16.04. Svi oni koji do 16.04. ne kompletiraju upisnu dokumentaciju, neće ući u sistem bodovanja i rangiranja za upis za 2021/2022.

Roditelji koji su elektronskim putem preko aplikacije e-vrtić podneli prijavu za upis treba da dostave još i Potvrdu od pedijatra o zdravstvenoj sposobnosti deteta (ne starija od 6 meseci).

Roditelji koji su prethodnih godina podneli zahtev za upis dece sa kompletnom dokumentacijom (dodeljena im je šifra), treba da dostave još i novu Potvrdu od pedijatra o zdravstvenoj sposobnosti deteta (ne starija od 6 meseci) i Uverenje o zaposlenju roditelja (ili potvrdu službe za zapošljavanje ukoliko nisu zaposleni) samo u slučaju da je došlo do promene što se tiče statusa zaposlenosti roditelja.

Roditelji koji su ranije podneli zahtev za upis dece na celodnevni boravak ali nisu doneli kompletnu dokumentaciju (nije im dodeljena šifra), ili sada žele da ga podnesu, za narednu radnu godinu, potrebno je da donesu sledeću dokumentaciju:

 • Potvrda o zaposlenju za oba roditelja (ne starija od 6 meseci), ukoliko nisu zaposleni doneti potvrdu službe za zapošljavanje
 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (za dete)
 • Potvrda od pedijatra o zdravstvenij sposobnosti deteta (ne starija od 6 meseci)

Roditelji koji žele da podnesu zahtev za upis dece za PPG na poludnevnom boravku (vrtići „Sveti Sava“ i „Neven“) potrebno je da donesu sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (za dete)
 • Potvrda od pedijatra o zdravstvenoj sposobnosti deteta (ne starija od 6 meseci)

Napomena: za decu koja već koriste usluge PU Mladost, nije potrebno ponovo podnositi zahtev za upis za narednu radnu godinu.

Roditelji čija je dete 3. ili 4. po redu rođenja potrebno je da donesu sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopiju lične karte majke (ili očitane i odštampane podatke sa LK ukoliko je čipovana)
 • Fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih (za svu decu u porodici)
 • Dokaz o prebivalištu za majku i za dete za koje se podnosi prijava (ne za svu decu u porodici)
 • Potvrda od pedijatra o zdravstvenoj sposobnosti deteta (ne starija od 6 meseci)

Roditelji koji žele da ostvare pravo prioritetnog upisa po nekom od osnova (samohrani roditelj, dete sa smetnjama u razvoju, dete iz materijalno ugroženih porodica) potrebno je da donesu sledeću dokumentaciju:

 • Fotokopiju lične karte jednog od roditelja (ili očitane i odštampane podatke sa LK ukoliko je čipovana)
 • Fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih (za dete)
 • Dokaz o prebivalištu za dete za koje se podnosi prijava
 • Dokument kojim se dokazuje status deteta (Rešenje centra za socijalni rad, lekarska dokumentacija, izvod iz MKU i sl. u zavisnosti od toga u koju kategoriju prioriteta dete spada)
 • Potvrda od pedijatra o zdravstvenij sposobnosti deteta (ne starija od 6 meseci)

Mole se roditelji da se prilikom dolaska u kancelariju pridržavaju sledećih uputstava (zbog pandemijskih mera):

 • Obavezno je nošenje zaštitnih maski i rukavica
 • U kancelariju ulazi samo po jedan roditelj
 • Roditelji koji čekaju dužni su da drže propisano odstojanje
 • Roditelj koji se nalazi u kancelariji dužan je da postupa po instrukcijama koje dobija od zaposlenih.

Link za prijavu preko usluge eVrtić pogledaj OVDE

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here