Разводни гасовод Шепак Бијељина пролазиће и кроз општину Бачка Паланка

512
Фото: gasprom.com

Нови Сад-Гас објавио је тендер за изградњу разводног гасовода Шепак Бијељина.


Место извођења радова је на подручју Града Новог Сада и општина Сремски Карловци, Беочин, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Мали Иђош и Бијељина.

Посао подразумева радове на изградњи гасовода (ископ, полагање цеви, затрпавање и обележавање), радове на изградњи гасних прикључака, постављање челичних цеви за разводне и прикључне гасоводе, као изградњу мерно регулационих станица, пише између осталог у техничкој спецификацији.

Са изабраном фирмом ће се закључити оквирни споразум на период од годину дана, а током овог периода предвиђено је да се закључује више појединачних уговора или да се издаје више наруџбеница.

Рок за извођење радова је најдуже 45 дана од дана увођења извођача у посао, по закљученом уговору или издатој наруџбеници.

Процењена вредност јавне набавке није наведена у огласу.

Нови Сад – Гас је прописао и услове за избор привредног субјекта, између осталог, да је у претходне три године остварио минималан укупни приход од 320 милиона динара.

Даље потребно је да на листи изведених радова, има и извршено копање, полагање гасовода, затрпавање гасовода, постављање траке за обележавање гасовода и стубића за обележавање гасовода у дужини од минимум 30.000 метара, као и гасног прикључка од минимум 2.900 комада.

Рок за достављање понуда је 29. август.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here