Zaštita Parka prirode „Tikvara“

U Bačkoj Palanci održan skup

928

Prošlog ponedeljka u Bačkoj Palanci je u organizaciji Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode održan skup, koji je imao za cilj obuku svih onih koji bi na različite načine, bili uključeni u projekat „Osnivanje foruma zainteresovanih strana Parka prirode Tikvara i Opštine Bačka Palanka“.


Skupu su prisustvovali predstavnici Opštine, Parka prirode „Tikvara“, Turističke organizacije, ali i drugih organizacija sa područja bačkopalanačke opštine, koji su na bilo koji način pronašli sebe u ovom projektu.

O različitim temama govorili su Sara Pavkov, Tijana Dulić, Tanja Bošnjak, Jasmina Predojević, dr Biljana Panjković, Laslo Galamboš, Alen Kiš, Marko Đapić iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Svetlana Krstić iz JVP „Vode Vojvodine“.

–  Projekat „Osnivanje foruma zainteresovanih strana Parka prirode Tikvara i opštine Bačka Palanka“ finansiran od strane Parkovi Dinarida mreže zaštićenih područja, se implementira, odnosno traje nekoliko meseci. Prvo smo započeli sa analizom zainteresovanih strana na njegovoj teritoriji kao i korisnika Parka prirode „Tikvara“. Nakon toga održavali smo sastanke i dijaloge sa različitim, uglavnom manjim grupama, koje smo prepoznali da mogu da budu učesnici, i onima koji su donosioci odluka za dobrobit i za pozitivne promene u Parku prirode „Tikvara“ – opštine Bačka Palanka.

Nenad Samardžija: Tikvara

– Zatim smo napravili dve radionice, jednu za one koji su direktno uključeni u korišćenje Parka prirode „Tikvara“, a drugu za one koji to nisu, ali bi voleli da budu. Tim povodom doveli smo stručnjake iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, iz VVF –a „Adrija“ kancelarija u Beogradu. Napravili smo dve radionice, posle čega smo uradili selekciju i definisali koji će to članovi ispred Opštine Bačka Planka i Parka prirode „Tikvara“ biti deo ovog foruma. U forum su ušli svi ljudi koji su korisnici prostora – predstavnici Voda Vojvodine, Šuma Vojvodine, Opštine Bačka Palanka, ribolovaca, lovaca, različitih udruženja, medija i tako dalje.

– Svi oni su učestvovali na finalnom predavanju, a putem anketa u kojima su uzeli učešće, izjasnili su se šta je to što je njima potrebno, interesnatno i važno da znaju za posao, koji će po prvi put međusektorski da rade. To je dakle ideja, a ona je zasnovana na tome da različite sektore koji imaju isti interes u Praku prirode „Tikvara“ i opštini Bačka Palanka, uvežemo u jedno telo koje se zove Forum. To telo će biti deo mreže pet Foruma, ispred pet opština, Bač, Odžaci, Bačka Palanka, Apatin i Sombor. Ovih pet opština čine rezervat biosfere Bačko Podunavlje koji je kruna ovog projekta –izjavila je za Nedeljne novine nakon održanog skupa, Sara Pavkov iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

– Na skupu održanom u Bačkoj Palanci, o različitim temama počev od rezervata biosfere „Bačko Podunavlje“, preko lične karte Parka prirode „Tikvara“, zaštićenih područja za prirodu i ljude, upravljanju i finansiranju zaštićenih područja, održivom korišćenju ribljeg fonda u Parku prirode „Tikvara“, ekosistemskim uslugama poplavnih područja govorili su predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, dok je o kreativnoj edukaciji i zaštiti prirode i vodoprivrede u održivom razvoju Vojvodine, govorila Svetlana Krstić iz JVP „Vode Vojvodine“.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here