Osnovne škole u Bačkoj Palanci

1779

Muzička škola “Stevan Hristić”

Adresa: Akademika Milana Kurepe 10, Bačka Palanka
Telefon: 021/752-287
Website: www.muzickabackapalanka.com
Email: shristic@eunet.rs

 

Osnovna muzička škola “Stevan Hristić” nalazi se u Bačkoj Palanci. Ime nosi po srpskom kompozitoru, dirigentu i pedagogu, Stevanu Hristiću.

Škola je osnovana 1954. godine. Nastavu danas pohađa oko 300 učenika. U školi su zastupljeni odseci: klavirski odsek, odsek harmonike, poluinstrumentalni odsek, gudački odsek i solfeđo.


Osnovna škola “Desanka Maksimović”

Adresa: Skojevska 1/a, Bačka Palanka
Telefon: 021/750-574
Website: www.osdesankamaksimovic.bap.rs
Email: sekretar@osdesankamaksimovic.bap.rs

 

Osnovna škola “Desanka Maksimović” nalazi se u Bačkoj Palanci. Ime nosi po Desanki Maksimović, koja je bila čuvena srpska pesnikinja, profesorka i članica Srpske akademije nauka i umetnosti.

Škola je osnovana 1956. godine. Škola raspolaže sa 16 klasičnih učionica i fiskulturnom salom. Nastavu danas pohađa oko 550 učenika.

Strani jezici koji se uče u školi su engleski, nemački, slovački, francuski i mađarski jezik. U školi je organizovan produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda.


Osnovna škola “Sveti Sava”

Adresa: Trg bratstva i jedinstva 22, Bačka Palanka
Telefon: 021/604-58-93
Website: el-skolasvetisavabp.edu.rs
Email: novisekretar@gmail.com

 

 

 

Osnovna škola “Sveti Sava” nalazi se u Bačkoj Palanci. Ime nosi po prvom srpskom prosvetitelju Rastku Nemanjiću, Svetom Savi.

Škola je osnovana 1956. godine. Nastavu danas pohađa oko 750 učenika. Škola raspolaže sa 16 klasičnih učionica, a nedostaje sala za fiskulturu. U dvorištu škole nalaze se sportski tereni.

U školi je organizovan produženi boravak. Strani jezici koji se uče u školi su nemački i engleski.


Osnovna škola “Vuk Karadžić

Adresa: Dositejeva 3, Bačka Palanka
Telefon: 021/604-12-44
Website: www.vukaros.edu.rs
Email: vukaros@eunet.rs

 

Osnovna škola “Vuk Karadžić” nalazi se u Bačkoj Palanci. Ime nosi po reformatoru srpskog jezika, sakupljaču narodnih umotvorina i piscu prvog rečnika srpskog jezika, Vuku Karadžiću.

Škola je osnovana 1996. godine spajanjem dve škole. Pored matične škole postoje i izdvojena odeljenja u mestima Neštin i Vizić. Nastavu danas pohađa oko 1150 učenika. Škola raspolaže sa 12 specijalizovanih učionica i 18 kabineta. Za potrebe fizičkog vaspitanja koristi se fiskulturna sala, kao i otvoreni sportski tereni u dvorištu škole.

Strani jezici koji se uče u školi su engleski i nemački. U školi je organizovan produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda. Nastava se odvija u dve smene.


Specijalna osnovna škola “Heroj Pinki”

Adresa: Trg bratstva jedinstva 12, Bačka Palanka
Telefon: 021/604-06-87
Website: www.herojpinki.edu.rs
Email: kontakt@herojpinki.edu.rs

 

Specijalna osnovna škola “Heroj Pinki” nalazi se u Bačkoj Palanci. Ime nosi po narodnom heroju Jugoslavije.

Škola je osnovana 1971. godine. Škole se bavi obrazovanjem i vaspitanjem dece od prvog do osmog razreda sa intelektualnim, motoričkim, senzornim, govorno-jezičkim smetnjama i učenicima sa autizmom. Nastava se odvija u dve smene.

U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovan je rad sekcija: pozprištance, ekološko-kreativna sekcija, svet kompjutera i sportske sekcije. U školi je organizovan produženi boravak.


Osnovna škola “15. oktobar” – Pivnice

Adresa: Maršala Tita 99, Pivnice (Bačka Palanka)
Telefon: 021/756-578
Website: www.15oktobar.edu.rs
Email: office@15oktobar.edu.rs

 

Osnovna škola “15. oktobar” nalazi se u mestu Pivnice, opština Bačka Palanka.

Školu pohađa oko 280 učenika. Nastava se odvija na dva jezika: srpskom i slovačkom. U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovan je rad sekcija: mladi pčelar, podmladak Crvenog krsta, đački savez i đački parlament, a 4 puta godišnje izlazi i školski časopis.


Osnovna škola “Aleksa Šantić” – Gajdobra

 

Adresa: Nevesinjska 2, Gajdobra (Bačka Palanka)
Telefon: 021/763-373
Website: osgajdobra.edu.rs
Email: osgajdobra@hallsys.net

 

Osnovna škola “Aleksa Šantić” nalazi se u mestu Gajdobra, opština Bačka Palanka. Ime nosi po poznatom srpskom pesniku i akademiku Aleksi Šantiću.

Zgrada u kojoj se škola nalazi sagrađena je 1906. godine. Pored matične škole, postoji i istureno odeljenje u Novoj Gajdobri. Nastavu danas pohađa oko 250 učenika.

U sklopu vannastavnih aktivnosti organizovan je rad sekcija: likovna, dramska, recitatorska, sekcija “Zlatne ruke”, saobraćajna i novinarska.


Osnovna škola “Braća Novakov” – Silbaš

 

Adresa: Kralja Petra Prvog 103, Silbaš (Bačka Palanka)
Telefon: 021-764-302
Website: osbracanovakov.edu.rs
Email: ppskolasilbas@neobee.net

 

Osnovna škola “Braća Novakov” nalazi se u mestu Silbaš, opština Bačka Palanka. Ime nosi po borcima narodnooslobodilačke borbe, braći Novakov.

Pored matične škole u Silbašu, postoje i izdvojena odeljenja u mestima: Parage i Despotovo. Nastava se odvija na dva jezika: srpski i slovački. Strani jezici koji se uče u školi su engleski i ruski. Škola raspolaže sa 12 klasičnih učionica, fiskulturnom salom i otvorenim sportskim terenima.


Osnovna škola “Branko Ćopić” – Mladenovo

Adresa: Kralja Petra I 40, Mladenovo (Bačka Palanka)
Telefon: 021/767-018
Website: 
Email: branko.copic@abakusbp.net

 

Osnovna škola “Branko Ćopić” nalazi se u mestu Mladenovo, opština Bačka Palanka. Ime nosi po srpskom književniku, Branku Ćopiću.

Škola je osnovana 1872. godine. Pored matične škole postoji i izdvojeno odeljenje u Karađorđevu. Nastavu danas pohađa oko 500 učenika.


Osnovna škola “Mileta Protić” – Tovariševo

Adresa: Maršala Tita 64, Tovariševo (Bačka Palanka)
Telefon: 021/758-006
Website: www.skolatovarisevo.znanje.info
Email: osprotic@nspoint.net

 

Osnovna škola “Mileta Protić” nalazi se u Tovariševu, opština Bačka Palanka. Ime nosi po pilotu i majoru NOVJ, Mileti Protiću.

Podaci o školi na području Tovariševa datiraju još iz 1753. godine. Zgrada u kojoj se škola danas nalazi sagrađena je 1946. godine. Danas nastavu pohađa oko 240 učenika.

Škola raspolaže sa 9 učionica, sportskom salom i otvorenim sportskim terenima. Nastava se odvija u dve smene. Strani jezici koji se uče u školi su engleski i nemački.


Osnovna škola “Žarko Zrenjanin” – Obrovac

Adresa: Kralja Petrta I 73, Obrovac, Bačka Palanka
Telefon: 021/768-014
Website: osobrovac.edu.rs
Email: osobrovac@gmail.com

 

Osnovna škola “Žarko Zrenjanin” nalazi se u mestu Obrovac, opština Bačka Palanka. Ime nosi po narodnom heroju Jugoslavije, Žarku Zrenjaninu.

Škola, preteča današnje, osnovana je 1757. godine. Zgrada u kojoj se škola danas nalazi sagrađena je 1962. godine. Nastavu danas pohađa oko 250 učenika.


Osnovna škola “Zdravko Čelar” – Čelarevo

 

Adresa: Trg Borisa Kidriča 1, Čelarevo (Bačka Palanka)
Telefon: 021/760-014
Website: www.zdravkocelar.edu.rs
Email: skolazccelarevo@gmail.com

 

Osnovna škola “Zdravko Čelar” nalazi se u mestu Čelarevo, opština Bačka Palanka. Ime nosi po narodnom heroju Jugoslavije.

Nastava se izvodi na dva jezika, srpski i mađarski jezik. Strani jezici koji se uče u školi su ruski i engleski jezik. U školi je organizovan produženi boravak za učenike od prvog do četvrtog razreda. Nastavu pohađa oko 350 učenika.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here