NOVE ODLUKE Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bačka Palanka

12886

Opštinski Štab za vanredne situacije opštine Bačka Palanka je na svojoj 9. vanrednoj sednici održanoj dana 18. marta 2020. godine doneo sledeće odluke:


NAREĐUJE SE načelniku Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka, direktoru JKP „Komunalprojet“ Bačka Palanka, direktoru JP „Standard“ i direktorima ustanova čije je osnivač Opština Bačka Palanka da po potrebi omoguće rad od kuće: licima starijim od 60 godina, hroničnim bolesnicima i drugim licima po svopstvenoj inicijativi.

NAREĐUJE SE formiranje pozivnog centra na nivou Opštine Bačka Palanka za prijem poziva građana kojima je pomoć potrebna i dostava namirnica i lekova. Pozivni centar se organizuje u Opštinskoj upravi Opštine Bačka Palanka i na teritoriji svake mesne zajednice u opštini Bačka Palanka. Pozivni centar u Opštinskoj upravi Opštine Bačka Palanka će obavljati rad u zgradi opštine Bačka Palanka, ul. Kralja Petra Prvog br 16.

Organizuje se volenterski servis Bačka Palanka u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Bačka Palanka i organizacijom „Crveni krst“ opštine Bačka Palanka za pomoć i dostavu namirnica i lekova. 

Rad pozivnog centra u Opštinskoj upravi Opštine Bačka Palanka obavljaće se preko brojeva telefona 021/2101117, 060/5979414 i 060/5979410 od 07 do 19 časova, dok će se rad pozivnog centra na teritoriji svake mesne zajednice obavljati u vremenu od 07-19 časova preko sledećih brojeva telefona: 

 • MZ „Bratstvo“ –  021 6043 268
 • MZ „Centar“  – 021 6043 092
 • MZ „Stari grad“ – 021 6041 671
 • MZ „Dunav“ – 021 6043 729
 • MZ „Karađorđevo“ – 021 765 022
 • MZ „Mladenovo“ -021 2067 101 i 021 767 011
 • MZ „Gajdobra“ – 021 762 651 i 021 762 051
 • MZ „Nova Gajdobra“ – 021 762 887 i 021 762 879
 • MZ „Silbaš“ -021 764 712 i 021 764 602
 • MZ „Despotovo“ – 021 759 034 i 021 759 099
 • MZ „Parage“ – 021 2066 018 i 021 766 001
 • MZ „Čelarevo“ – 021 760 614 i 021 761 026
 • MZ „Neštin“ – 021 2069 026
 • MZ „Vizić“ – 021 6260 080
 • MZ „Obrovac“ – 021 768 009 i 021 768 011
 • MZ „Tovariševo“ – 021 758 031 i 021 758 021
 • MZ „Pivnice“ – 021 756 588 i 021 756 382

ZADUŽUJE SE načelnik Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka da organizuje Pozivni centar i rad Pozivnog centra u Opštinskoj upravi Opštine Bačka Palanka. Zadužuje se načelnik Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka da Boriši Petkoviću i Darku Vuleti, vozačima zaposlenim u Opštinskoj upravi Opštine Bačka Palanka omogući i organizuje rad na pomoći volonterskom servisu Opštine Bačka Palanka pri odlasku i povratku na pružanju pomoći ili dostave namirnica i lekova.

ZADUŽUJE SE poverenik i zamenik poverenika civilne zaštite u svakoj mesnoj zajednici da organizuje Pozivni centar i rad Pozivnog centra u svakoj mesnoj zajednici na teritoriji opštine Bačka Palanka.

NAREĐUJE SE održavanje hitne sednice svih Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Bačka Palanka i dostavljanje svakodnevnog izveštaja o stanju na teritoriji svake mesne zajednice i potrebama ugroženih kategorija stanovništva najkansije do narednog dana do 08 časova.

NAREĐUJE SE angažovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite na teritoriji opštine Bačka Palanka u cilju dobijanja podataka o licima kojima je potrebna pomoć, kao i za upućivanje pomoći koordinacije i komunikacije sa građanima i starijim licima.

NAREĐUJE SE centru za socijalni rad opštine Bačka Palanka da dostavi podatke o ugroženim kategorijama stanovništva (preko 65 godina koji nemaju pomoć porodice) sa njihovim adresama i brojevima telefona.

NAREĐUJE SE uspostavljanje saradnje sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvima (DVD Despotovo, DVD Silbaš, DVD Pivnice, DVD Tovariševo) u svrhu uključivanja njihovih pripadnika u aktivnosti pružanja pomoći starijim licima.

NAREĐUJE SE skraćenje radnog vremena svih ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Bačka Palanka na vreme od 08 do 18 časova, svih trgovinskih objekata do 19 časova i gradske pijace u Bačkoj Palanci do 14 časova tokom kojeg je u zatvorenim prostorijama dozvoljeno prisustvo najviše pedeset osoba, odnosno maksimalno u odnosu na korisnu površinu 1 osoba na 4m2.

NAREĐUJE SE se Odeljenju za privredu Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka da donese rešenje o sprovođenju naredbe za skrećenje radnog vremena svih ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Bačka Palanka, uz pojačan nadzor Komunalne inspekcije na svim objektima zatvorenog tipa koji primaju više od 50 osoba, odnosno maksimalno u odnosu na korisnu površinu 1 osoba na 4m2, u skladu sa odlukom Vlade Srbije i naredbama Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bačka Palanka.

NAREĐUJE SE se prekid rada svih predškolskih i školskih ustanova, ustanova kulture i sportskih objekata na teritoriji opštine Bačka Palanka.

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here